gediplomeerd hoefsmid

White line disease

White line disease

Men spreek van White line disease, ook wel bekend als witte lijn ziekte, wanneer de witte lijn in de hoef wordt afgebroken door schimmels en bacteriën. Een positief punt bij White line disease is dat het niet zozeer gaat om een ziekte, maar om de afbraak van de witte lijn door de schimmelsoort Geotrichum en anaerobe bacteriën. Deze schimmel en bacteriën kunnen goed leven in een zuurstofarme omgeving die warm en vochtig gehouden wordt en komen overal voor op stallen.


Pas wanneer de witte lijn beschadigd is door een steen of het nagelen, kunnen de schimmel en de bacteriën naar binnen dringen. Eenmaal binnen kunnen ze zorgen voor de afbraak van de witte lijn wat er uiteindelijk voor kan zorgen dat het paard een losse wand krijgt. Spoedig handelen is bij White line disease noodzakelijk omdat het gaat om bijzonder agressieve bacteriën en schimmels. Het uitblijven van deze behandeling kan tot gevolg hebben dat het paard op rust gezet moet worden.

Waaraan is White line disease te herkennen?

White line disease is herkenbaar aan inkepingen die zich vormen in de witte lijn en golvende scheurtjes die meerdere hoornpijpjes beslaan. Bij het insnijden van de hoorn treft men het hoorn aan wat zichtbaar is als een soort korrelig as. Hier is het hoorn al aangetast door de schimmel.

Behandeling van White line disease

De behandeling van White line disease is in het begin stadium relatief eenvoudig. Het door schimmels aangetaste hoorn wordt weggevreesd, waarna de hoefsmid een tijdelijk beslag aanbrengt. Een ijzer met twee lippen moet ervoor zorgen dat de druk van de hoornwand wordt opgevangen. Het besmette gedeelte van de hoef moet behandeld worden met antischimmel als Imaverol. Doordat de hoornwand gedeeltelijk wordt weggevreesd komen de bacteriën in aanraking met zuurstof waardoor ze zullen afsterven.