gediplomeerd hoefsmid

Voetas

Voetas

De voetas wordt bekeken door een denkbeeldige lijn door de drie gewrichten, het hoefgewricht, kroongewricht en kootgewricht, van de ondervoet te trekken, zowel van de voorzijde als van opzij. Bij de ideale stand is de voetas recht of zo recht mogelijk, waardoor pezen, banden en gewrichten zo min mogelijk belast worden. Als de voetas afwijkt van de ideale stand dan wordt er gesproken over een gebroken voetas. De denkbeeldige lijn is dan in een gewricht  naar voren of naar achteren gebroken. De hoefhoek is de hoek die de hoef met de grond maakt. Gemiddeld is dat ongeveer 50 graden.

Voetas

Als er sprake is van een gebroken voetas zijn er diverse afwijkingen mogelijk:

  • Weke hoef: de hoek die de hoef met de grond maakt is kleiner dan 45 graden. De voetas is in het hoefgewricht naar achteren gebroken. Deze hoeven hebben vaak een lange toon en korte verzenen
  • Bokhoef: de hoefhoek is groter dan 50 graden en de voetas is in het hoefgewricht naar voren gebroken. De verzenen zijn in verhouding erg lang en de achterste hoefhelft is sterk ontwikkeld.
  • Steltvoet: de hoefhoek is groter dan 50 graden en de voetas is in het hoefgewricht sterk naar voren gebroken. De verzenen komen niet aan de grond. Dit gebeurt bij veulentjes in de periode dat hun peesjes zich gaan 'zetten', het voetje kan steeds steiler worden en dan moet er al actie ondernomen worden door de hoefsmid/dierenarts.
  • Weke voetas: de hoek die de koot, kroon en hoef met de grond maken is kleiner dan 45 graden
  • Steile voetas: de hoek die de koot, kroon en hoef met de grond maken is groter dan 50 graden.
  • Beervoetige stand: de hoefhoek is groter dan 50 graden. De voetas is in het hoefgewricht naar voren gebroken en bovendien in het kootgewricht naar achteren gebroken. Het kootbeen is vrij lang en de kogel komt in sommige gevallen bijna tot aan de grond. Beervoetige stand is soms zichtbaar bij veulentjes die net geboren zijn. Dit moet binnen enkele dagen wegtrekken.

Een voetas kan ook van voren naar binnen- of buiten gebroken zijn. Als deze afwijking plaatsvindt ter hoogte van het kootgewricht dan wordt dit binnendoor of buitenover genoemd.

Voetas

Behandeling van een gebroken voetas

Een gebroken voetas kan leiden tot blessures of overmatige slijtage van het lichaam. Bij jonge paarden kan de stand nog wel gecorrigeerd worden. Bij volwassen paarden kan de hoefsmid de stand corrigeren door de hoeven correct te bekappen. Hele grote standwijzigngen zijn niet verstandig, paarden zullen te veel moeten wennen en langdurig kreupel lopen.

Voetas